top of page

Vợ chồng bất hoà: Quyền được nói và bổn phận phải nghe.

Chuyện vui xin biếu cho các ông-xã, bà-xã đang bị Virus Corona cho nghỉ hè tại gia (bài 5).


Hai vợ chồng có vấn đề, được một cố vấn gia đình dàn xếp một cuộc “ngồi lại nói chuyện với nhau”.


Sau bao nhiêu chuẩn bị theo cách thức chuyên nghiệp, nhà cố vấn khởi sự buổi họp và nhắc lại cho cả hai bên lời khuyên phải bình tĩnh và kiên nhẫn rồi yêu cầu anh chồng nói trước, anh chồng vừa nói được vài câu chỉ có vợ đã lớn lối cắt ngang, rồi bên này bên kia cắt ngang, thế là anh chồng nổi nóng rồi cả hai bên cùng la hét, anh chồng đứng dậy bỏ đi. Thế là tàn cuộc.

Ở đây ta thấy có hai lãnh vực: Dàn xếp của nhà cố vấn như: căn dặn, lý luận…là lãnh vực lý thuyết. Còn tình cảm của hai bên, kiên nhẫn và bình tĩnh là lĩnh vực thực hành, hai vợ chồng đều hiểu biết lý thuyết phải trái nhưng kiểm chế được nổi nóng lại là chuyện khác.


Theo tôi nghĩ, có một lĩnh vực quan trọng khác cần khai thác đó là tạo một số động lực: động lực vật chất, ví dụ nếu mỗi bên biết rằng mình không kiềm chế được thì sẽ hỏng việc lớn, sẽ bị thiệt hại vật chất gì đó. Động lực tinh thần: Ý thức nhân bản, cho mỗi mỗi bên ý thức rằng, một con người có tư cách, nhân phẩm, tự trọng, phải biết kiên nhẫn, tôn trọng người đối thoại. Có bồn phận phải nghe người khác, không có quyền đứng dậy bỏ đi.


Ví dụ ở trong sở làm, nhiều người đã dễ dàng nhịn nhục với Xếp vì phải giữ công việc. Sợ mất việc là yếu tố và động lực cho hành vi nhịn nhục và ta phải biết khai thác yếu tố này.


Tuy nhiên, tất cả mọi ý kiến trên đây đều là lãnh vực lý thuyết và nói về lý thuyết thì ai cũng có thể là bậc thầy. Ở đây tôi xin gợi ý rằng không phải các là các đương sự thiếu lời khuyên hay thiếu hiểu biết rằng: “Chồng phải thế này” và “vợ phải làm thế kia”. Điều họ thiếu là “thực hành”. Làm sao giúp họ thực hiện được các lời khuyên và đấy là điều mà chính những người cố vấn đi khuyên cũng phải học.


Nguyễn Thất-Khê

4 views0 comments

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page