top of page

Nạn ấu-dâm trong hàng ngũ Giáo-sĩ có gi đáng thông cảm không?

Nói đáng thông cảm là không hợp vì ta đang sống trong tình trạng căng thẳng và giận dữ của những nạn nhân, hơn nữa đây là một thứ tội đáng ghê tởm.

Nhưng bình tâm một chút để hỏi: những người tu hành, đáng lẽ ra họ phải có cuộc sống thánh thiện đáng kính chứ, Chắc chắn nhiều người trong các vị này cũng đã chiến đấu mạnh mẽ để chống lại thói hư này chứ? Họ không chống nổi vì sao? Tâm lý, Vật lý, môi trường hay gì gì. Sao ngày xưa không nghe nói xảy ra những vụ xấu xa này? Ấu dâm xảy ra nhiều hơn là tình dục giữa hai phái? Một thứ bệnh hoạn đáng ghê tởm nhưng cũng đáng đặt vấn đề nghiên cứu hơn là chỉ kết tội? Nhưng hình như người ta ôn ào kết tội là do áp lực của dư luận nhiều hơn là như các loại tội khác? Và hình như nhiều người đã lợi dung cơ hội này như cái bình phong để chống đối Đức Giáo Hoàng?

Bao nhiêu thứ tội ác mà nhiều cá nhân quyền thế đã gây hại cho hàng loạt dân chúng mà không ai đủ can đảm phản đối hoặc chỉ làm lấy lệ?


Nguyễn Thất-Khê

______________________________________________


1 view0 comments
bottom of page