top of page

Don't Grieve for Me (I am Free)

I'M FREE (Author unknown)

Tôi Được Giải Thoát

Don't grieve for me, for now I'm free Đừng thương tiếc tôi, vì tôi được giải thoát

I'm following the path God laid for me. Tôi đang theo đường Chúa vạch cho tôi

I took his hand when I heard Him call Tôi nắm tay Người khi nghe Người gọi

I turned my back and left it all. Tôi quay mình bỏ hết lại sau lưng

I could not stay another day Tôi không muốn đợi thêm ngày nào nữa

To laugh, to love, to work and play. Để cười, để yêu, làm việc hoặc vui đùa

Tasks left undone, must stay that way Nếu việc chưa xong thì hãy để vậy

I've found that peace at the close of day. Tôi bình thản chờ đợi ngày sắp hết

If my parting has left a void Nếu tôi ra đi để lại khoảng trống

Then fill it with remembered joy. Xin lấp đầy bằng những kỷ niệm vui

A friendship shared, a laugh, a kiss, Nụ hôn, tiếng cười cùng nhau chia sẻ

Ah yes, these things, I too, will miss. Những chuyện đó, rồi ta cũng nhớ nhau

Be not burdened with times of sorrow Đừng nặng lòng với buồn chán thương đau

I wish you the sunshine of tomorrow. Ước vọng ngày mai trời lại sáng

My life's been full, I savored much Cuộc đời tôi hưởng lộc lai láng

Good friends, good times, my loved one's touch Bạn tốt, đời vui, yêu dấu người thân

Perhaps my time seemed all too brief Phải chăng đời tôi còn quá ngắn

Don't lengthen it now with undue grief. Đừng kéo dài tiếc thương chẳng đáng

Lift up your heart and share with me, Hãy lắng lòng chia sẽ với tôi

God wanted me now He set me free! Chúa muốn tôi về, cho tôi giải thoát


Tác giả: Vô-danh, Người dịch: Nguyễn Thất-Khê.

3 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page