top of page

Cầu nguyện không kết quả và những giải thích khác nhau.

Khi biết được đứa con gái tôi bị bệnh ung thư, tôi đau đớn lo sợ và thổn thức cầu nguyện ngày đêm. Cầu nguyện riêng rồi xin lễ nhà thờ, hội đoàn... nhưng sao không thấy Chúa nhận lời. Tôi tâm sự với Cha với Cố và các câu trả lời là:

  • Tại ông không biết cầu nguyện

  • Cầu nguyện là để vâng theo Ý Chúa chứ không phải để xin gọi bệnh.

  • Chúa đã nhận lời ông rồi mà ông không biết đó thôi.

  • Bao giờ lời cầu nguyện của ta cũng được Chúa nghe, cách này hay cách khác đấy.

  • Và vân vân…

Tất cả mọi câu trả lời đều tương tự, vô tư, trơn tru, như học thuộc lòng cùng một lớp. Có phải là không nắm chắc được câu trả lời nên cần tìm lý lẽ để bênh Chúa? Tuy Chúa cũng nói như vậy nhưng tôi chưa được khai sáng và xin quý vị làm sáng tỏ thêm. Dầu tôi tin là các câu trả lời này đều đúng, vì Chúa quyền phép và thương tôi vô cùng nhưng tôi không biết Chúa đã làm chưa hoặc Chúa sẽ làm không. Mỗi câu trả lời trên đây đều mang thể xác định như là việc đã xảy ra nhưng lại không xác định được là chúng đã xảy ra. Có vài Vị chỉ cho tôi kiếm những tài liệu học cách cầu nguyện. Tôi đọc một số tài liệu khác nhau. Mỗi tài liệu một kiểu, rườm ra khó thực hiện cho những người ít học, nghèo khó. Hỏi đâu cũng chỉ được nghe những bài học thuộc lòng giống nhau, rống tuếch và trùu tượng và hơn nữa tôi lại nghĩ các cách trả lời này chỉ là cho xong để chạy trốn? Rồi một hôm tôi gặp ông bạn Linh Mục già, đề cập đến vấn đề này. Cha tâm sự rằng: Tôi là người già cả, ít đọc sách nên nghĩ mình không nên tìm cách trả lời cái mình không nắm vững. Cha nói tiếp: Tôi cầu nguyện rất đơn giản, ở trường hợp này, tôi chỉ ngồi lặng thinh tự hỏi mình đơn giản rằng: Tôi còn tin Chúa quyền phép không - Còn tin chúa thương yêu mình như cha mẹ mình không - Ngài có đang thấy mình đau khổ không - Ngài có đủ khả năng cứu giúp mình không? Tôi sẽ dục lòng tin Chúa đang đứng trước mặt mình hay bên cạnh mình, và tôi nắm lấy tay Ngài như đứa trẻ thơ nắm chặt tay bố nó và cứ để bố nó dắt đi đâu cũng được. Nhưng nên nhớ rằng có những lúc Chúa không nhận lời ta đâu nhé. Hãy nhớ lại chuyện ở trong vườn Cây-dầu Chúa cũng đã từ chối chính Con Một của Ngài. Vì nếu Chúa nhận lời con Ngài thì chương trình cứu chuộc bị bỏ dở hay sao? Chúa đã cho ông tám đứa con, nay Ngài lấy lại một đứa thôi không được sao? Tôi thức tỉnh, thinh lặng đi vào nội tâm, khơi động ngọn nến đức tin cho sáng thêm lên, âm thầm luyện tập lòng tin cậy và phó thác, để tìm câu trả lời hoặc ít là niềm an ủi... Từ ngày đó tôi càng nghiệm ra lời khuyên của ông Cha Già, đơn giản nhưng rất sâu sa. Xin chia sẻ với mọi người. Ta không cần lý lẽ để bênh Chúa vì Chúa không cần ta bênh Ngài. Nguyễn Thất-Khê

13 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page