top of page

Chúng tôi mong được nghe ý kiến của quý độc giả.

Đây là website có tính cách riêng tư của mấy bạn già chúng tôi.

Mục đích là tìm khuây khỏa tuổi già và chia sẻ cuộc sống với nhau.

Nếu quý vị thấy hợp với khuynh hướng và có ý kiến muốn chia sẻ thì chúng tôi rất vui được đón nhận.

Nếu có bài viết muốn đăng và hợp với chủ trương ôn hoà, thì chúng tôi rất hoan nghênh và sẽ đăng.

Xin gới email: NhomBaoHoa.La@yahoo.com hoặc theo form dưới đây:

Thanks for submitting!
bottom of page